> رنگ ماه متولدین اردیبهشت

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

joomla templates and joomla extensions by zootemplate.com Get Adobe Flash player

رنگ ماه متولدین اردیبهشت


  متولدین اردیبهشت: صورتی

   متولدین اردیبهشت خیلی به ندرت نگران می شود. هنگامی که کارها مطابق خواست او انجام

    نمی گیرد٬ اخم می کند اما عصبانی نمی شود! خویشتن داری و صبر از صفات ذاتی رنگ

    درونی اوست و به مدد همین خصوصیات کارهای خود را خیلی راحت انجام می دهد و

   چیزی نمی تواند مانع او شود. وفاداری و صداقت نسبت به خانواده و دوستان از صفات بارز

   اوست. همچنین به شجاعت و دلاوری او باید مدال طلا داد چرا که هیچکس مثل او نمی تواند

    این همه از خود مقاومت نشان دهد. ممکن است سمج و لجوج باشد ولی بردباری او مثال

    زدنی است

تماس با ما

محبوب کنید