> رنگ ماه متولدین مرداد

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

joomla templates and joomla extensions by zootemplate.com Get Adobe Flash player

رنگ ماه متولدین مرداد


متولدین مرداد: طلایی

   رنگ درونی متولدین مرداد غروری شاهانه به او بخشیده به طوری که همیشه می تواند میزبان

   باشکوهی باشد. اوبه سختی می تواند حس برتری جویی خود بر دیگران کنترل کند و همواره

   رفتاری فخر فروشانه دارد او برعکس متولدین فرودین که اغلب سعی می کند از یک چاه

   خشک آب بیرون بکشد٬ انرژی خود را بیهوده تلف نمی کند و از همین رو یک سازمان دهند

    خوب است  و به راحتی می تواند وظایف و اعمال خود را سامان دهد . هر گاه که از خودنمایی

    دست می کشد دستوراتی که صادر می کند بسیار موثر هستند

تماس با ما

محبوب کنید